pondělí 6. srpna 2012

Mlýn

1. mlýn byl zbudován v 16.století pod hrází rybníka napájeného borkovanským potokem. Patřil řádu Dominikánů. Nejdříve si vrchnost najímala zaměstnance, který na mlýně pracoval, později mlýn pronajímala. Začátkem 18.století činila činže sedm zlatých ročně, což nebylo mnoho. 

Povinnosti mlynáře v podnájmu:
  • Udržovat mlýn v dobrém stavu.
  • Provádět všechny opravy na vlastní náklady (kromě případu, kdy by mlýn zapálil blesk). 
  • Přednostně mlít panské obilí pro Dominikánský klášter (bez nároku na desátek nebo plat).
  • Mlít pro pivovar (také zadarmo, ale odměnou dostával z každé várky vědro piva, tzv. Marek).
  • Pečovat o přívod vody do pivovary (odměnou dostávali 4 měřice žita).
Práva mlynáře v podnájmu:
  • Užívat sedm měřic panských polí (pouze pokud vedl pobožný, ctnostný a katolický život).
  • Mohl pást na panských pastvinách dvě krávy a dvě prasnice.
  • Mohl vést obchod s drobnými mlynářskými předměty.
Roku 1784, po zrušení Dominkánského kláštera, byl mlýn prodán na věčný úrok bývalému nájemci Kašparu Machánkovi. V roce 1948 se mlýn vyřadil z provozu, používal se jako míchárna krmiv pro zemědělské družstvo a pak přešel do soukromých rukou.

Mlýn dnes


Pozn.:V Těšanech stál ještě jeden mlýn zvaný Hastrmánek, zbudovaný roku 1805 a zničený za 2.světové války. 

Žádné komentáře:

Okomentovat